Pierwsza pomoc - FILMY

Numery alarmowe w Polsce.

 

Pierwsza pomoc- osoba nieprzytomna oddychająca.

 

Pierwsza pomoc- zadławienia.

 

Pierwsza pomoc- krwawienie z nosa.

 

Pierwsza pomoc- nagłe zatrzymanie krążenia.