Nagrody dla uczniów

Nagrody dla uczniów Gimnazjum w Malechowie:

◊ list pochwalny za najwyższe oceny zachowania,


◊ uczeń, który otrzyma średnią ocen rocznych z przedmiotów ogólnych powyżej 4,75 i minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje nagrodę książkową,


◊ nagroda książkowa dla najlepszego ucznia w klasie,


◊ nagroda książkowa za 100% frekwencję w ciągu całego roku szkolnego,


◊ za 100% frekwencję w ciągu całego cyklu edukacyjnego otrzymuje nagrodę książkową oraz list gratulacyjny,


◊ nagroda dyrektora szkoły za najwyższą średnią w szkole,


◊ nagroda za najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego (z języka obcego brany pod uwagę jest tylko poziom podstawowy),


◊ wycieczka dla uczniów ze średnią ocen 4,0 i wyższą oraz co najmniej dobrym zachowaniem po pierwszym semestrze,


◊ stypendia

nagrody