Dokumenty

 

Tytuł dokumentu

Pobierz plik pdf

Statut Gimnazjum w Malechowie

pdf

Koncepcja pracy Gimnazjum w Malechowie

pdf

Roczny plan pracy

pdf

Program wychowawczy

pdf

Wewnątrzszkolny System Oceniania

pdf

Program profilaktyki

pdf

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

pdf

Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego pdf